Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 1100000
wpis rekordu: R. Plewa
oryg. oznaczenie: Archarius pyrrhoceras
państwo: PL
lokalizacja: Białowieża
lokalizacja podrzędna: 399
nadrzędny obszar chroniony: Białowieski P.N.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: carpinetum-typicum
mikrosiedlisko: Salix L. sp.
data: 4 VI 1937
zb./obs. przez: A. Gottwald
oznaczony przez: A. Gottwald
w kolekcji: ZOL IBL: Gottwald