Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Curculioninaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Curculioniniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Archariusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Archarius pyrrhoceras (Th. Marsham, 1802)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046304    kod taksonu: 5350
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Archarius pyrrhoceras - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 337
 • Publikacje: 103
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 75
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 1

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie; notowany nadto z Kaukazu, Anatolii, Jordanii, Algierii i Maroka. W Polsce dość często spotykany na niżu i wyżynach, w górach do 600-700 m n.p.m. Bionomia tego ryjkowca jest poznana fragmentarycznie. Postacie dojrzałe spotykano od maja do lipca na różnych gatunkach dębów. Rozwój larwalny stwierdzono w wyroślach na liściach dębu szypułkowego — Quercus robur L. Kuliste wyrośla były spowodowane żerowaniem larw błonkówki Dryophanta folii L. (Cynipidae). Larwy żerują w parenchymie wyrośli.

Zewnętrzne źródła danych