Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — obserwacja
ID: 1109765
wpis rekordu: O. Aleksandrowicz
oryg. oznaczenie: Amara plebeja (Gyll.)
państwo: PL
kraina KFP: Góry Świętokrzyskie
obszar chroniony: Uroczysko Serwis-Dąbrowa
kwadrat UTM: EB03
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
biotop: las mieszany wyżynny/Jd/Querco roboris-Pinetum J. M a t .
data: V-IX 1984
powiązane publikacje: Huruk S. 1993