Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 492711
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Pieniny
lokalizacja: Nowa Góra
kwadrat UTM: DV57
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: południowe stoki
data: 23 V 1958
zb./obs. przez: J. Świecimski
powiązane publikacje: Kuśka A. 1995
w kolekcji: ISEZ PAN