Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz (dane na podst. literatury)
ID: 492714
wpis rekordu: P. Tykarski
oryg. oznaczenie:
państwo: PL
kraina KFP: Tatry
lokalizacja: Uhrocie Kasprowe
kwadrat UTM: DV25
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 3 VIII 1954
zb./obs. przez: W. Szymczakowski
powiązane publikacje: Kuśka A. 1995
w kolekcji: ISEZ PAN