Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 765482
wpis rekordu: A. Melke
oryg. oznaczenie: Atheta nigra (Kraatz, 1856a)
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
lokalizacja: Swojczyce
kwadrat UTM: XS46
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
biotop: uprawa pszenicy
data: 15 X 2004
zb./obs. przez: J. Twardowski