Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 770022
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Bythinus burrellii Denny
państwo: PL
kraina KFP: Puszcza Białowieska
nadrzędny obszar chroniony: Białowieski P.N.
kwadrat UTM: FD95
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: 15-27 VI 1991
zb./obs. przez: L. Borowiec