Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 770411
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Anemadus strigosus Kraatz
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
lokalizacja: Wojnów
kwadrat UTM: XS56
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 15 V 1997
zb./obs. przez: L. Borowiec