Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 770513
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Agathidium atrum Paykull
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
lokalizacja: Zakrzów
kwadrat UTM: XS47
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 IV 1975
zb./obs. przez: L. Borowiec