Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 770552
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Cantharis rufa Linnaeus
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 2 VI 1994
zb./obs. przez: L. Borowiec