Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 770809
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Ancistronycha cyanipennis Faldermann
państwo: PL
lokalizacja: Wąwóz Myśliborski
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 31 V 1992
zb./obs. przez: L. Borowiec