Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 770994
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Agabus guttatus Paykull
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Karkonosze
lokalizacja: Śnieżne Kotły
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5 VII 1994
zb./obs. przez: L. Borowiec