Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771020
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Agathidium rotundatum Gyllenhal
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Karkonosze
lokalizacja: Szklarska Poręba Śr.
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 16-24 VII 1995
zb./obs. przez: L. Borowiec