Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771198
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Spercheus emarginatus Schaller
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wielkopolska
lokalizacja: Ruda Milicka
kwadrat UTM: XT61
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 16 VI 1981
zb./obs. przez: L. Borowiec