Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771319
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Ampedus praeustus Fabricius
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wielkopolska
lokalizacja: Ruda Milicka
kwadrat UTM: XT61
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 5-6 V 1991
zb./obs. przez: L. Borowiec