Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771758
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Agabus congener Thunberg
państwo: CZ
lokalizacja nadrzędna: Moravia
lokalizacja: Olomouc
lokalizacja podrzędna: Plane
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 28 III 2002
zb./obs. przez: Vyhnálek