Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 771779
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Anisotoma orbicularis Herbst
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
lokalizacja: Obrocz
kwadrat UTM: FB40
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10 VI 1988
zb./obs. przez: L. Borowiec