Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 772101
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Aplotarsus incanus Gyllenhal
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
lokalizacja: Kotowice ad Oława
kwadrat UTM: XS55
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: VI 1990
zb./obs. przez: L. Borowiec