Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 773131
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Cantharis rufa Linnaeus
państwo: PL
nadrzędny obszar chroniony: Białowieski P.N.
precyzja lokalizacji:
— powyżej poziomu kwadratu UTM
data: 15-27 VI 1991
zb./obs. przez: L. Borowiec