Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 773352
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Anisotoma orbicularis Herbst
państwo: PL
kraina KFP: Dolny Śląsk
obszar chroniony: Zwierzyniec [rezerwat]
kwadrat UTM: XS64
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 1 VIII 1991
zb./obs. przez: L. Borowiec