Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 774219
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Antherophagus pallens Fabricius
państwo: PL
kraina KFP: Roztocze
lokalizacja: Biała Góra
precyzja lokalizacji:
×
— n.d. (rekord przed geokodowaniem)
data: 16 VI 1990
zb./obs. przez: L. Borowiec