Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 774221
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Antherophagus pallens Fabricius
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wrocław
lokalizacja: Wojnów
kwadrat UTM: XS56
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: VI 1990
zb./obs. przez: L. Borowiec