Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 774222
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Antherophagus pallens Fabricius
państwo: PL
lokalizacja nadrzędna: Wielkopolska
lokalizacja: Ruda Milicka
kwadrat UTM: XT61
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 14 V 1983
zb./obs. przez: L. Borowiec