Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 774226
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Antherophagus pallens Fabricius
państwo: PL
kraina KFP: Wyżyna Lubelska
lokalizacja: Gródek ad Hrubieszów
kwadrat UTM: GB03
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 26 V 1994
zb./obs. przez: L. Borowiec