Mapa Bioróżnorodności
Rekordy
typ rekordu: — okaz
ID: 774807
wpis rekordu: K. Niedojad
oryg. oznaczenie: Amphotis marginata Fabricius
państwo: PL
lokalizacja: Spała ad Inowłódz
kwadrat UTM: DC41
precyzja lokalizacji:
— do poziomu kwadratu UTM
data: 10-11 V 1997
zb./obs. przez: L. Borowiec