Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Uniw. Łódzki, Muz. Przyrodnicze
BioMap ID: 173