Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Uniw. Przyrodniczy, Lublin, Kat. Entomologii
BioMap ID: 420