Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Akademia Rolnicza, Kraków, Kat. Entomologii Leśnej
BioMap ID: 538