Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Inst. Zoologii PAN, Oddział w Poznaniu
BioMap ID: 612