Mapa Bioróżnorodności
Zbiory
typ: Kolekcja
nazwa: Inst. Zoologii PAN, Oddział w Poznaniu: Kotula B.
BioMap ID: 613