Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Acupalpus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 11
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Harpaliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Stenolophinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Acupalpusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Acupalpuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Acupalpus (Acupalpus) elegans (P.F.M.A. Dejean, 1829)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1002808    kod taksonu: 456
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: EN
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Acupalpus elegans - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 37
 • Publikacje: 19
 • Kolekcje: 4
 • Autorzy publikacji: 28
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek halobiontyczny, rozpowszechniony na morskich wybrzeżach w zachodniej i południowej części Europy, notowany również z wyspowych stanowisk na słonawiskach śródlądowych w środkowej i wschodniej Europie. W Polsce występuje z całą pewnością na słonawiskach o dużej koncentracji soli, a mianowicie w Ciechocinku i okolicach Inowrocławia oraz na obszarach gipsowo-słonych w Niecce Nidziańskiej. Natomiast inne dane — z wybrzeży Bałtyku, z powodu małego zasolenia wody morskiej, innych stanowisk nie słonawiskowych — budzą wątpliwości i wymagają potwierdzenia. Żyje na wilgotnych, nasłonecznionych miejscach, rzadko pokrytych roślinnością słonoroślową, m.in. solirodem zielnym — Salicornia herbacea L. i muchotrzewem solniskowym — Spergularia salina Presl.

Ilustracje
... przeglądaj
Acupalpus
elegans
Zewnętrzne źródła danych