Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Amara — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 22
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Adephagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Carabidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Harpalinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Zabriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Amarinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Amararodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Amarapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Amara (Amara) eurynota (Panzer, 1796)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1004049    kod taksonu: 231
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2003 checklist: O. Aleksandrowicz
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Amara eurynota - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 317
 • Publikacje: 88
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 75
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Szeroko rozpowszechniony gatunek palearktyczny, wykazywany z całej Europy, notowany również z północnej Afryki, Azji Mniejszej, Kaukazu i zachodniej Syberii. Żyje przeważnie na nasłonecznionych, dość suchych, otwartych miejscach. Lubi gleby piaszczysto-gliniaste, spotykany również na stanowiskach zacienionych przez wysoką roślinność, ale rosnącą w rzadkim rozstawieniu. W piśmiennictwie europejskim wymieniany często jako składnik fauny upraw polnych.

Ilustracje
... przeglądaj
Amara
eurynota
Zewnętrzne źródła danych