Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Aleocharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Athetiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Athetinapodplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Athetarodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Traumoeciapodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Atheta (Traumoecia) taxiceroides Münster, 1932
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1040308    kod taksonu: 5834 (2171b)
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2004 checklist: A. Melke
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Atheta taxiceroides - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: powiaty — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 6
 • Publikacje: 8
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 10
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek o niedokładnie poznanym rozmieszczeniu, wykazany z dwu północnych prowincji Norwegii, skąd został opisany, poza tym notowany ogólnikowo z Beskidów. W Polsce dotychczas nie stwierdzony. Występowanie na naszym obszarze wymaga dokładnych badań.
Gatunek borealno-górski, znany z dwu północnych prowincji Norwegii, skąd został opisany, z czterech północnych prowincji Szwecji, z Finlandii i Moraw. Nie był dotychczas zaliczany do fauny krajowej, gdyż ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Beskidach budziła wątpliwość, czy dotyczy naszego obszaru. Dopiero niedawno notowany z Puszczy Białowieskiej na podstawie jednego okazu.

Zewnętrzne źródła danych