Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Capnodis — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 15
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Buprestoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Buprestidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Chrysochroinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Dicerciniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Capnodisrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761)
PL
NIE
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1031593    kod taksonu: —(2661c)
taksonomia sprawdzona: TAK
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Capnodis tenebrionis - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 40
 • Publikacje: brak danych
 • Kolekcje: 7
 • Autorzy publikacji: brak danych
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od południowej części Francji, Szwajcarii, Austrii, Czechosłowacji i Ukraińskiej SRR aż do krajów śródziemnomorskich, ponadto notowany z Kaukazu, Azji Mniejszej, obszaru wokół Morza Kaspijskiego oraz z Syrii. Z Polski brak dotychczas pewnych wiadomości o tym gatunku, ale istnieje możliwość jego wykrycia na terenach kserotermicznych w południowej części kraju, gdyż był znajdowany na Słowacji i Podolu. Ogólnikowa, bardzo dawna wzmianka o występowaniu w Beskidzie Wschodnim dotyczy zapewne terenów znajdujących się obecnie poza granicami Polski. Postacie dojrzałe występują od wiosny do września. Larwy żerują w ciągu dwu lat w korzeniach drzew owocowych. Notowane są ze śliw, wiśni, moreli i brzoskwiń oraz z dzikiego gatunku śliwy tarniny – Prunus spinosa L. W Europie południowej C. tenebrionis (L.) był rejestrowany jako szkodnik w sadownictwie.

Zewnętrzne źródła danych