Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Coccinellidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Coccidulinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Cocciduliniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Coccidularodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Coccidula rufa (J.F.W. Herbst, 1783)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1019142    kod taksonu: 3559
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: P. Ceryngier
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Coccidula rufa - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 131
 • Publikacje: 52
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 44
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 4

Opis taksonu
Gatunek palearktyczny, w Europie występujący od krajów śródziemnomorskich aż do koła podbiegunowego. W Polsce dość pospolity na niżu, w górach rzadziej spotykany. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie, występując w dwu krańcowo różnych środowiskach pod względem wilgotności: na piaszczystych, suchych wydmach śródlądowych i nadmorskich oraz na wilgotnych łąkach, bagniskach, młakach i torfowiskach. W okresie wegetacyjnym przebywa zwykle niewysoko nad ziemią na różnych trawach i roślinności błotnej. Na wydmach poławiano go w pobliżu wody na wydmuchrzycy piaskowej — Elymus arenarius L., trzcinie pospolitej — Phragmites communis Tein. i mannie — Glyceria B. Br., na łąkach wilgotnych na sitowatych — Juncaceae, a w Bieszczadach licznie na turzycy drżączkowatej — Carex brizodes L. Zarówno postacie dojrzałe, jak i larwy, odżywiają się mszycami. Chrząszcze zimują w ściółce oraz na ziemi pod opadłym listowiem i wśród zeschłych roślin zielnych.

Ilustracje
... przeglądaj
Coccidula
rufa
Zewnętrzne źródła danych