Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Donus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 16
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Hyperinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Hyperiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Donusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Donus maculatus (Redtenbacher, 1842)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046812    kod taksonu: 5405
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: LC
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Donus maculatus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 29
 • Publikacje: 27
 • Kolekcje: brak danych
 • Autorzy publikacji: 22
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek rozsiedlony od Francji przez obszary Europy Środkowej aż do Siedmiogrodu. W Polsce rzadko notowany z południowej części kraju. Dawne dane o występowaniu w Wielkopolsce i na Mazowszu wydają się niewiarygodne. Z Karkonoszy wykazany przez K. Letznera (1971), ale później ten sam autor (1873, 1876, 1883g) podał, że była to omyłka na skutek błędnego oznaczenia okazów, a J. Gerhardt (1897e, 1899d) podał, że stanowiska z Sudetów Zachodnich (Letzner 1871, Gerhardt 1890, 1890b) należy odnieść do Hypera contaminata (Herbst). S. Smreczyński (1968b) wątpił zapewne w wiarygodność danych z terenu Polski, gdyż w swoim Kluczu do oznaczania ryjkowców nie zaliczył D. maculatus W. Redt. do chrząszczy krajowych. Nowsze znaleziska tego gatunku w Beskidzie Sądeckim i Pieninach pozwoliły jednak włączyć go do spisu zwierząt Polski (Mroczkowski i Stefańska 1992). Zamieszkuje głównie obszary górzyste, gdzie występuje zarówno w wilgotnych i chłodnych środowiskach, jak i na kserotermach. Larwa żeruje na krwawniku pospolitym — Achillea millefolium L.; według dawnych obserwacji, dotąd nie potwierdzonych, ma również żyć na dziewannie drobnokwiatowej — Verbascum thapsus L.

Ilustracje
... przeglądaj
Donus
maculatus
Zewnętrzne źródła danych