Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Scarabaeiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Scarabaeoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Lucanidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Dorcinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Dorcusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1012468    kod taksonu: 2557
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Lista: VU
 

źródło nazw: Löbl et Smetana 2006 checklist: A. Byk
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Dorcus parallelipipedus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 242
 • Publikacje: 64
 • Kolekcje: 13
 • Autorzy publikacji: 58
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 13

Opis taksonu
Gatunek rozmieszczony w Europie południowej i środkowej oraz w południowej części Europy północnej, wykazywany ponadto z Azji Mniejszej i Maroka. W Polsce występuje głównie na terenach nizinnych, w miarę posuwania się na południe kraju jest rzadziej spotykany. Występuje na niżu i na podgórzach, w południowej części Europy również w górach do wysokości około 1500 m n.p.m. Cykl rozwojowy w sprzyjających warunkach trwa trzy lata, ale może być przedłużony do czterech lat. Larwy żerują w przegrzybiałym drewnie, zwłaszcza biało butwiejącym — w pniakach oraz w korzeniach i przyziemnych częściach pni chorych drzew liściastych wszystkich gatunków. Postacie dorosłe wykluwają się z poczwarki w sierpniu, przezimowują w komorze poczwarkowej ukazując się na zewnątrz w maju i mogą przeżywać do sierpnia. Spotykane są na wyciekającym soku z drzew, w szczelinach pni i pod obluźnioną korą oraz żerujące na starszych, suchych, białych owocnikach huby — żagwi siarkowej (Polyporus sulfureus (Bull.) Fr.).

Zewnętrzne źródła danych