Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Curculionoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Curculionidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Lixinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Lixiniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Lixusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 12. Callistolixuspodrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Lixus (Callistolixus) cylindrus (Fabricius, 1781)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1046884    kod taksonu: 5165
taksonomia sprawdzona: TAK
Polska Czerwona Księga: VU
Polska Czerwona Lista: VU
 

źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2011 checklist: M. Wanat
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Lixus cylindrus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 68
 • Publikacje: 28
 • Kolekcje: 1
 • Autorzy publikacji: 25
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 3

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na wschód sięgający po Kaukaz, Azję Mniejszą i Iran. W Polsce ryjkowiec mało znany, notowany ogólnikowo z Podlasia oraz nielicznych stanowisk w czterech tylko krainach. Zasiedla suche łąki, nasłonecznione zbocza i widne zarośla. Postacie dojrzałe, podobne z wyglądu do kału ptasiego, żerują na goryszu pagórkowym — Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. i okrzynie szerokolistnym — Laserpitium latifolium L. Larwy żerują w łodygach lub ogonkach liściowych tych roślin. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu lub wrześniu. Imagines zimują w glebie, tylko później wylęgnięte chrząszcze pozostają w łodygach.

Ilustracje
... przeglądaj
Lixus
cylindrus
Zewnętrzne źródła danych