Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Podabrus — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 18
 1. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 4. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Elateriformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Elateroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cantharidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cantharinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Podabriniplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Podabrusrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Podabrus alpinus (G. Paykull, 1798)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1015856    kod taksonu: 2904
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: M.A. Mazur
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Podabrus alpinus - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 253
 • Publikacje: 61
 • Kolekcje: 12
 • Autorzy publikacji: 42
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Fennoskandii i Półwyspu Kola przez całą Europę Środkową aż do Pirenejów, północnych Włoch, gór Bihar i Siedmiogrodu; notowany ponadto z Azji Mniejszej i Syberii. W Polsce poza Pobrzeżem Bałtyku wykazywany tylko z południowej części kraju, głównie z okolic górzystych — w Tatrach występuje od regli aż do turni. Zamieszkuje głównie podgórza i góry do wysokości około 2000 m n.p.m., występuje również na niżu północnoeuropejskim, skąd notowany jest z nielicznych rozproszonych stanowisk położonych w lesistych rejonach pagórkowatych. Bionomia tego chrząszcza nie jest znana. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są poławiane do lipca, przeważnie na pobrzeżach lasu na krzewach, młodych sosnach, drewnie ułożonym w sągi i na roślinach baldaszkowatych. Latają o zmroku w ciepłe wieczory koło drzew, zwłaszcza iglastych, przylatują także do źródeł światła sztucznego.
Jak wynika z powyżej przedstawionych stanowisk, gatunek ten występuje praktycznie w całej Polsce. Nie został jedynie stwierdzony na Nizinie Mazowieckiej i Wyżynie Lubelskiej. W górach dość częsty, nie przekracza jednak górnej granicy lasu i najwyżej notowany był w Tatrach, na Hali Gąsienicowej, na wysokości 1500 m npm. Na niżu rzadki; występuje jedynie w większych kompleksach leśnych, która to cecha pozwala go uznać za gatunek wskaźnikowy dla mało zmienionych, naturalnych drzewostanów. Preferuje dolnoreglowe lasy bukowo-jodłowe.
Gatunek borealno-górski o zasięgu europejsko-syberyjskim, stwierdzany od Pirenejów przez całą Europę środkową, szczególnie górzystą, po Fenoskandię, Półwysep Kola i zachodnią Syberię.

Ilustracje
... przeglądaj
Podabrus
alpinus
Zewnętrzne źródła danych