Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Silpha — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 26
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Staphyliniformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Staphylinoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Silphidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Silphinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Silpharodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Silpha obscuragatunek
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
podgatunek: Silpha obscura obscura Linnaeus, 1758
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1006659    kod taksonu: 1095
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2004 checklist: R. Ruta
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Silpha obscura obscura - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 348
 • Publikacje: 64
 • Kolekcje: 15
 • Autorzy publikacji: 59
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Obszar rozprzestrzenienia tego gatunku obejmuje prawie całą Europę (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), Syberię, Azję Środkową i północną Indię. W środkowej Europie występuje głównie na terenach nizinnych i pagórkowatych, w południowej części kontynentu europejskiego wkracza w górach do strefy alpejskiej. W Polsce dość pospolity, z wyjątkiem wysokich gór prawdopodobnie występuje w całym kraju. Zamieszkuje zarówno tereny otwarte, jak i lesiste, znajdowany przeważnie na padlinie zwierząt stało i zmiennocieplnych, rzadziej pod ekskrementami.

Zewnętrzne źródła danych