Mapa Bioróżnorodności
Taksony
Trichodes — taksony podrzędne:
Liczba taksonów: 77
T
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cleroideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Cleridaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Clerinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Trichodesrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1017271    kod taksonu: 3138
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl I. et Smetana A. 2007 checklist: R. Królik
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Trichodes apiarius - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 158
 • Publikacje: 61
 • Kolekcje: 11
 • Autorzy publikacji: 40
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): 4

Opis taksonu
Gatunek rozprzestrzeniony od południowych wybrzeży Morza Północnego i Bałtyku aż do krajów śródziemnomorskich, podawany także z Kaukazu, Azji Mniejszej i Kazachskiej SRR. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, nie jest jednak notowany jeszcze z niektórych krain. Występuje w zaniedbanych ulach oraz w gniazdach błonkówek; był znajdowany również w chodnikach trzpiennika — Sirex sp. Postacie dojrzałe występują w pobliżu miejsc swego wylęgu na różnych kwiatach, zwłaszcza roślin baldaszkowatych. Drapieżne larwy odżywiają się larwami i poczwarkami błonkówek, dlatego też przy masowym występowaniu w ulach mogą wyrządzać duże szkody.

Zewnętrzne źródła danych