Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Taksony
 1. Arthropodatyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 2. Hexapodapodtyp
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 3. Insectagromada
  Kliknij, aby przejść
  do wyboru rzędów
  i filtrów
   >
 4. Coleopterarząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 5. Polyphagapodrząd
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 6. Cucujiformiaseria
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 7. Cucujoideanadrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 8. Erotylidaerodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 9. Erotylinaepodrodzina
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 10. Tritominiplemię
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
 11. Triplaxrodzaj
  Kliknij, aby ustawić
  jako takson główny
  i podstawę
  ← lewego panelu
   >
Ustaw jako podstawę
lewego panelu
gatunek: Triplax collaris (Schaller, 1783)
PL
TAK
status nazwy: nazwa ważna
BioMap ID: 1018973    kod taksonu: 3517
taksonomia sprawdzona: TAK
źródło nazw: Löbl et Smetana 2007 checklist: R. Ruta
Dane o rozmieszczeniu w Polsce
Triplax collaris - Dane o rozmieszczeniu w Polsce - Mapa Bioróżnorodności: UTM 10×10 — miniatura
Statystyka
 • Rekordy: 13
 • Publikacje: 4
 • Kolekcje: 3
 • Autorzy publikacji: 7
 • Ilustracje (ikonografia): 1
 • Zdjęcia (okaz/obserwacja): brak

Opis taksonu
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu; brak również, mimo upływu przeszło 200 lat od jego opisu, danych w piśmiennictwie o jego wymaganiach ekologicznych i bionomii. Opisany z Halle nad Salą, znajdowany następnie na nielicznych stanowiskach w obu krajach niemieckich, południowej i środkowej Francji, Austrii, na Węgrzech, w Jugosławii, Rumunii, Bułgarii, na Wołyniu, Kaukazie i w Iranie. W Europie środkowej spotykany rzadko i sporadycznie na stanowiskach reliktowych, a większość danych o jego występowaniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Z Polski brak było dotychczas pewnych wiadomości o zasiedleniu naszego kraju. Był wprawdzie notowany ze Szczecina przez A. Horiona (1960) na podstawie jednego starego okazu muzealnego, ale jednocześnie autor ten wątpił o występowaniu omawianego gatunku na tym obszarze. Opierając się na tej opinii oraz błędnie interpretowanym rozmieszczęniu ogólnym S. Mazur (1983) uważał, że występowanie tego gatunku u nas jest bardzo wątpliwe. Natomiast według własnych badań T. (P.) collaris (Schall.) obejmuje swym zasięgiem również Polskę, gdyż został dwukrotnie znaleziony w Puszczy Białowieskiej, a mianowicie 10 VI 1965 kilkadziesiąt osobników w grzybach kapeluszowych rosnących na butwiejącym pniu zwalonej na ziemię lipy oraz kilka okazów 2 VII 1968 w innym miejscu, w takim samym siedlisku (B. Burakowski*). Według ogólnikowej wzmianki T. collaris był znajdowany w wilgotnych hubach na leżących pniach drzew. Jego bionomię osobiście poznano na podstawie obserwacji przeprowadzonych nad Ropotamo koło Primorska (Bułgaria). Na tym stanowisku znaleziono 7 IX 1969 duże skupisko imagines i larw w suchych grzybach kapeluszowych rosnących na powalonym pniu wiązu częściowo pozbawionego kory. Dojrzałe larwy opuszczały owocniki grzyba i wywędrowywały do gleby dla odbycia przepoczwarczenia. Z larw pobranych do hodowli uzyskano wiele poczwarek w okresie od 22 IX do 3 X. Komory poczwarkowe były zakładane w wilgotnym piasku na głębokości 0,5-1,5 cm. Pierwsze niedobarwione imagines pojawiły się 3 X, a wybarwione już 6 X. Młode chrząszcze pozostawały więc w komorach poczwarkowych tylko kilka dni, po czym dobrze już zesklerytyzowane wygrzebywały się z gleby i starały się opuścić dotychczasowe siedlisko. Wszystkie wyhodowane postacie dojrzałe znaleziono 6, 8 i 12 X. Z powyższych danych można wnioskować, że zimują postacie dojrzałe, a okres rozwoju larw w grzybach przypada na jesień. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie, przy czym stadium poczwarki trwa 7-10 dni. Imagines po wylęgu rozpraszają się w terenie, dlatego też spotyka się przeważnie pojedyncze osobniki i to poza obrębem grzybów żywicielskich. W grzybach imagines pojawiają się dopiero w okresie późnej wiosny i latem następnego roku (B. Burakowski*).

Ilustracje
... przeglądaj
Triplax
collaris
Zewnętrzne źródła danych