Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 2007
authors: Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M., Ruta R.
title: Nowe dane o rozmieszczeniu chrząszczy z rodziny czarnuchowatych (Coleoptera: Tenebrionidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Część I: Cisawki (Alleculinae).
periodical: Wiadomości Entomologicznevol.: 26issue: 2pages: 69-78
short citation: Bunalski et al. 2007
BioMap ID: 11117

full text: Download