Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Tenebrionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Alleculinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Alleculinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Alleculinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Alleculagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Alleculasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Allecula (Allecula) rhenana Bach, 1856
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021418    taxon code: 4000
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2008 wykaz: D. Iwan
Data on distribution in Poland
Allecula rhenana - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 117
 • Publications: 12
 • Collections: 7
 • Publication authors: 18
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek środkowoeuropejski, na zachód docierający do Francji, a na południe do Krainy, Hercegowiny i Siedmiogrodu, notowany nadto z Danii i Szwecji południowej. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Żyje w dziuplach drzew liściastych, zwłaszcza buków, dębów, klonów, topoli i wiązów. Larwy żerują w spróchniałym, przegrzybiałym drewnie, w dziuplach, wśród miałkich ekskrementów i suchych trocin powstałych z żeru larw innych chrząszczy drewnożernych oraz w ich opuszczonych chodnikach. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i lipcu. W ciągu dnia nie opuszczają dziupli. Nigdy nie są poławiane na kwiatach, to też na ogół są bardzo rzadko łowione, stosunkowo łatwo je uzyskać drogą hodowli larw.

Illustrations
... browse
Allecula
rhenana
External data sources