Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Tenebrionidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Alleculinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Alleculinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Alleculinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 12. Alleculagenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 13. Alleculasubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Allecula (Allecula) morio (Fabricius, 1787)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1021414    taxon code: 3999
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl et Smetana 2008 wykaz: D. Iwan
Data on distribution in Poland
Allecula morio - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 355
 • Publications: 54
 • Collections: 20
 • Publication authors: 59
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek zamieszkujący głównie Europę środkową oraz sąsiadujące z nią obszary, na północ docierający do Danii oraz południowych prowincji Szwecji i Finlandii. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Cykl rozwojowy co najmniej dwuletni. Larwy odbywają rozwój w przegrzybiałym, miękkim drewnie oraz w dziuplach drzew liściastych, gdzie żerują w murszu i wśród nagromadzonych ekskrementów larw chrząszczy drewno- i próchnożernych. W zależności od warunków siedliskowych przepoczwarczenie następuje w czerwcu lub lipcu. Postacie dojrzałe w ciągu dnia prowadzą skryty sposób życia pod odstającą korą i w dziuplach, ukazują się o zmroku i niekiedy w nocy przylatują do źródeł sztucznego światła.

Illustrations
... browse
Allecula
morio
External data sources