Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: article
year: 1957
author: Burakowski B.
title: Morfologiczno-systematyczne opracowanie środkowo-europejskich gatunków z podrodzaju Acupalpus Latr. (Coleoptera, Carabidae) oraz ich rozmieszczenie w Polsce.
periodical: Fragmenta Faunisticavol.: 7pages: 297-351
short citation: Burakowski 1957b
BioMap ID: 883