Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Harpalinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Stenolophinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Acupalpusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Acupalpussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Acupalpus (Acupalpus) flavicollis (J. Sturm, 1825)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002821    taxon code: 458
taxonomy checked: YES
source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Acupalpus flavicollis - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 106
 • Publications: 46
 • Collections: 6
 • Publication authors: 49
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek rozsiedlony od południowej części Fennoskandii przez całą Europę Środkową aż do południowo-wschodniej części Europy, Azji Mniejszej i Kaukazu. Zamieszkuje wilgotne, otwarte obszary, pokryte niską roślinnością, zwłaszcza w dolinach rzecznych i nad jeziorami. Zasiedla głównie nizinne łąki torfowiskowe, gdzie przebywa w ukryciu wśród mchów z rodzaju Sphagnum Ehrhardt i wewnątrz kęp sitów (Juncus L.), spotykany również w dołach po wybranej glinie lub piasku.

Illustrations
... browse
Acupalpus
flavicollis
External data sources