Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Adephagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Carabidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Harpalinaesubfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Harpalinitribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Stenolophinasubtribe
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 10. Acupalpusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 11. Acupalpussubgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Acupalpus (Acupalpus) elegans (P.F.M.A. Dejean, 1829)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1002808    taxon code: 456
taxonomy checked: YES
Polish Red List: EN
 

source of names: Löbl I. et Smetana A. 2003 wykaz: O. Aleksandrowicz
Data on distribution in Poland
Acupalpus elegans - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 37
 • Publications: 19
 • Collections: 4
 • Publication authors: 28
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek halobiontyczny, rozpowszechniony na morskich wybrzeżach w zachodniej i południowej części Europy, notowany również z wyspowych stanowisk na słonawiskach śródlądowych w środkowej i wschodniej Europie. W Polsce występuje z całą pewnością na słonawiskach o dużej koncentracji soli, a mianowicie w Ciechocinku i okolicach Inowrocławia oraz na obszarach gipsowo-słonych w Niecce Nidziańskiej. Natomiast inne dane — z wybrzeży Bałtyku, z powodu małego zasolenia wody morskiej, innych stanowisk nie słonawiskowych — budzą wątpliwości i wymagają potwierdzenia. Żyje na wilgotnych, nasłonecznionych miejscach, rzadko pokrytych roślinnością słonoroślową, m.in. solirodem zielnym — Salicornia herbacea L. i muchotrzewem solniskowym — Spergularia salina Presl.

Illustrations
... browse
Acupalpus
elegans
External data sources