Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Publications
type: book chapter
year: 2009
authors: Jaskuła R., Soszyńska-Maj A., Mazgaj M.
title: Zimowa aktywność biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) w strefie ekotonowej lasu w warunkach Polski środkowej.
book title: Biegaczowate jako grupa modelowa w badaniach naukowych. 11-te Sympozjum Polskich Karabidologów. Materiały konferencyjne. Łopuszna, 07-11.06.2009.
pages: 11
short citation: Jaskuła et al. 2009b
BioMap ID: 19341