Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Biodiversity Map
Taxa
 1. Arthropodaphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 2. Hexapodasubphylum
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 3. Insectaclass
  Click to switch
  to select orders
  and filters
   >
 4. Coleopteraorder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 5. Polyphagasuborder
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 6. Cucujiformiaseries
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 7. Tenebrionoideasuperfamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 8. Aderidaefamily
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
 9. Aderusgenus
  Click to set
  as the main taxon
  and as a base
  ← of the left panel
   >
Set as a base
of the left panel
species: Aderus populneus (Creutzer, 1796)
PL
YES
name status: valid name
BioMap ID: 1022140    taxon code: 3906
taxonomy checked: YES
source of names: Nardi 2008 wykaz: D. Kubisz
Data on distribution in Poland
Aderus populneus - Data on distribution in Poland - Biodiversity Map: UTM 10×10 — minimap
Statistics
 • Records: 147
 • Publications: 31
 • Collections: 11
 • Publication authors: 38
 • Illustrations (iconography): 1
 • Photos (specimen/observation): lacking

Taxon description
Gatunek występujący w Afryce Północnej i w niemal całej Europie (prócz skrajnych obszarów północnych), na wschód sięgając po Jarosławl (ZSRR), Kaukaz, Syrię i obszar wokół Morza Kaspijskiego. W Europie środkowej rzadko i sporadycznie spotykany. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Larwy żerują w martwym, przegrzybiałym drewnie drzew liściastych. Przepoczwarczenie następuje późnym latem lub jesienią. Postacie dojrzałe opuszczają komory poczwarkowe, kryją się pod odstającą korą, w szczeliny i w próchnicę w dziuplach drzew, gdzie odbywają diapauzę zimową. Na swobodzie ukazują się w maju i zwykle są poławiane, zwłaszcza wieczorem, na krzewach i suchych gałęziach.

Illustrations
... browse
Aderus
populneus
External data sources